Fotografie en design © Lipkje Schat 2019

de   T u i n e n   van   L i p k j e  S c h a t

Enter

There is a beauty to be found in nature on every single day,

and if you look the right way, you can see the whole world is a garden

 H a r m o n i e u s         V e r r a s s e n d           K l e u r r ij k

Alle foto’s zijn eigendom van Lipkje Schat en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden