de   T u i n e n   van   L i p k j e  S c h a t

Alle foto’s zijn eigendom van Lipkje Schat en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden

H a r m o n i e u s       V e r r a s s e n d      K l e u r r ij k


Fotografie en design © Lipkje Schat 2020

April

mei januari