de   T u i n e n   van   L i p k j e  S c h a t

   H a r m o n i e u s     V e r r a s s e n d      K l e u r r ij k

Fotografie en design © Lipkje Schat 2019

Alle foto’s zijn eigendom van Lipkje Schat en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden

Augustus

juli september