de   T u i n e n   van   L i p k j e  S c h a t

Alle foto’s zijn eigendom van Lipkje Schat en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden

H a r m o n i e u s       V e r r a s s e n d      K l e u r r ij k


Fotografie en design © Lipkje Schat 2020

januari

Tuinfoto’s


Klik op de foto’s

april mei Juni juli augustus september

Januari/februari/maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September